Εξοπλισμός

Η εταιρία μας είναι εξοπλισμένη με σύγχρονα συστήματα ελέγχου της παραγωγής και αυτοματοποιημένης συσκευασίας, ενώ διαθέτει πιστοποίηση ISO 22000:2005.

To ISO 22000:2005 καθορίζει τις προδιαγραφές για ένα σύστημα διαχείρισης της ποιότητας των τροφίμων, το οποίο εγγυάται ότι τα τρόφιμα είναι ασφαλή κατά τη στιγμή της κατανάλωσης.